Wibor / wibid
2020-03-27
WIBID 3M 0,97 +0,00%
WIBOR 3M 1,17 +0,00%
WIBOR 1M 1,14 +0,00%
EURIBOR 3M -0,35 +5,42%
EURIBOR 1M -0,44 +3,28%
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2020-03-27
USD 4,1127 -2,05%
EUR 4,5246 -1,56%
CHF 4,2675 -1,21%
GBP 5,0218 +0,34%
Wspierane przez Money.pl


Giełda
GPW (2020-03-30 09:02)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
zwiń/rozwiń


   

 

 

Infolinia Centrum Usług Internetowych - kontakt telefoniczny 24h

+48 42 644 64 44

 

Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do bankowości internetowej

 

Dyspozycję odblokowania, lub zablokowania dostępu do bankowości internetowej można złożyć osobiście w placówkach Banku, lub telefonicznie. Pragniemy poinformować, że uruchomiona została całodobowa infolinia Centrum Usług Internetowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Bartoszycach - przyjmująca dyspozycje odblokowania/zablokowania również poza godzinami pracy Banku.

Odblokowanie dostępu wymaga dodatkowej weryfikacji danych Klienta, polegającej między innymi na podaniu przez Klienta prawidłowego hasła telefonicznego wprowadzonego wcześniej w systemie bankowości internetowej.

 

W celu udostępnienia usługi prosimy o zdefiniowanie hasła jawnego służącego do weryfikacji w trakcie rozmowy.

Ustawienia hasła można dokonać w systemie bankowości internetowej w opcji:

USTAWIENIA - ZMIANA HASŁA TELEFONICZNEGO

 

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie rozmowy z konsultantami są nagrywane, w przypadku gdy nie wyrażają państwo zgody na nagrywanie zapraszamy do placówek Banku.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (ANIMACJA EDUKACYJNA)

 

IP Intelligence

Dbając o bezpieczeństwo bankowości internetowej Bank Spółdzielczy w Bartoszycach wykorzystuje usługę IP Intelligence, weryfikującą reputację zewnętrznego adresu IP, z którego korzysta stacja komputerowa Klienta łącząca się do Internetu.
Swój zewnętrzny adres IP przydzielony przez operatora można sprawdzić pod adresem https://www.moje-ip.eu, a jego reputację w usłudze IP Intelligence w ogólnodostępnej bazie adresów IP znajdującej się na stronie https://www.brightcloud.com/tools/url-ip-lookup.php.
W przypadku negatywnej weryfikacji tego adresu usługa logowania do bankowości internetowej jest niemożliwa, wyświetlony zostaje komunikat: "W celu umożliwienia korzystania z bankowości elektronicznej, prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z bankiem".
W takim wypadku należy skontaktować się z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet w celu złożenia wniosku o zmianę reputacji zewnętrznego adresu IP, lub udać się do najbliższego oddziału Banku.

 

Filtrowanie adresów IP

Konfiguracja adresów IP umożliwia użytkownikowi określenie adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp na konto danego użytkownika do bankowości internetowej, i w dużej mierze zwiększa bezpieczeństwo usługi.
W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z  każdego miejsca.

Użytkownik ma możliwość określenia wielu lokalizacji, z  których taki dostęp będzie możliwy. W takim przypadku próba dostępu z innej niż wymienione lokalizacje spowoduje prezentację komunikatu: "Niepoprawne dane do autoryzacji".

 

 

INTERNET BANKING

 

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

Obsługa interfejsu użytkownika Obsługa interfejsu użytkownika

mToken Asseco MAA mToken Asseco MAA

 

INTERNET BANKING - FUNKCJE SYSTEMU

 

CORPORATE INTERNET BANKING

 

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

mToken Asseco MAA - mobilna autoryzacja mToken Asseco MAA - mobilna autoryzacja

Czytnik kart mikroprocesorowych (setup 3.0) Czytnik kart mikroprocesorowych (setup 3.0)

Aplikacja SCSA (e-Podpis) Aplikacja SCSA (e-Podpis)

 

 

OSTRZEŻENIE PRZED ATAKAMI HAKERSKIMI

Ostrzegamy przed atakami hakerskimi nakierowanymi na klientów polskich banków. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Ataki polegają najczęściej na otrzymywaniu wiadomości e-mailowych zawierających fałszywe powiadomienia z banku. W treści wiadomości podany jest link do podmienionej strony internetowej kanałów elektronicznych z informacją, że klient otrzymał powiadomienie od banku. Podmieniona strona jest wykorzystywana do kradzieży loginów i haseł, danych kont bankowych oraz innych poufnych informacji. Pozyskane w ten sposób dane zostaną najprawdopodobniej wykorzystane do kradzieży środków z kont klientów.
W przypadku otrzymania złośliwego e-maila informujemy że:
• NIE NALEŻY odpowiadać na maila,
• NIE NALEŻY klikać w przesłane linki,
• NIE NALEŻY podawać danych poufnych drogą korespondencyjną ani w rozmowie telefonicznej.
Prosimy o pilne zgłaszanie takich przypadków do Banku pod numer telefonu (89) 762-92-13 lub (89) 613-23-63.
Przypominamy, aby korzystać bezpiecznie z bankowości elektronicznej należy przede wszystkim:
• regularnie aktualizować system operacyjny,
• zabezpieczać komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym,
• przed logowaniem weryfikować adres strony i certyfikat strony ("zatrzaśnięta kłódka" certyfikat wystawiony na bank.cui.pl.
Przypominamy, że Bank Spółdzielczy w Bartoszycach nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej oraz o zalogowanie do niej. 

 

ZMIANY W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - PSD2

 

Od 14 września 2019r. w związku z nowymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi silnego uwierzytelniania, wdrażanymi w ramach unijnej dyrektywy PSD2, zmienią się zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej, w tym logowania do bankowości internetowej oraz autoryzacji (podpisu), więcej...

 

Główne zmiany w zakresie korzystania z bankowości internetowej:

Klienci detaliczni:

 • Hasło SMS – podczas logowania system poprosi o dodatkowy kod SMS otrzymany na ten sam nr telefonu, a w przypadku autoryzacji transakcji oprócz kodu SMS system poprosi o dodatkowe potwierdzenie zlecenia w postaci kodu PIN; pierwszy kod PIN przyjdzie w wiadomości SMS oraz wymuszona zostanie jego zmiana,
 • Aplikacja mobilna mToken – podczas logowania system poprosi dodatkowo o zatwierdzenie logowania w aplikacji mToken. W przypadku autoryzacji transakcji nie nastąpią żadne zmiany – nadal trzeba będzie potwierdzać transakcje w aplikacji mToken.

Klienci korporacyjni:

 • Karty mikroprocesorowe – logowanie loginem i hasłem zostanie zamienione na logowanie kartą mikroprocesorową i dotychczasowym kodem PIN. Autoryzacja transakcji pozostanie bez zmian.


 

 

 

Szanowni Klienci, korzystający z CUI

w związku z wdrożeniem Payment Services Directive 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku (PSD2) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego od dnia 14 września 2019 roku będziemy zmuszeni zablokować możliwość autoryzowania transakcji przy pomocy Tokena, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości autoryzacji dyspozycji i brakiem dostępu do bankowości elektronicznej przez Klientów, którzy logują się przy pomocy Tokena RSA.

PSD2 nakłada na banki obowiązek wzmocnienia bezpieczeństwa autoryzacji transakcji, tzw. silne uwierzytelnienie klienta. Aby zainicjować płatność konieczna będzie identyfikacja Klienta za pomocą co najmniej 2 niezależnych metod uwierzytelnienia.

 

Dostosowując się do nowych obowiązków w zakresie silnego uwierzytelnienia, Bank udostępnił metodę autoryzacji przy wykorzystaniu następujących urządzeń autentykacji i autoryzacji: mToken Asseco MAA,  Kod SMS, Karta mikroprocesorowa i aplikacja SCSA.

 

W związku z powyższym prosimy, by w trakcie najbliższej wizyty w Banku złożyć wniosek o zmianę sposobu autoryzacji na aplikację mobilną mToken Asseco MAA lub SMS autoryzacyjny. Nadmieniamy, że aktywacja i użytkowanie aplikacji mToken Asseco MAAbezpłatne. 

Internet Banking - dostosowanie do wymagań SCA

 

Dla klientów bankowości internetowej Internet Banking, korzystających obecnie z metody autoryzacji Hasło SMS oraz aplikacji mobilnej mToken Asseco MAA, po uruchomieniu mechanizmów silnego uwierzytelniania klienta (SCA) - po dniu 13 września 2019, ulegnie zmianie schemat autentykacji (logowania) oraz autoryzacji.

 

Po wprowadzeniu silnego uwierzytelniania klienta w bankowości internetowej Internet Banking autentykacja (logowanie) oraz autoryzacja z wykorzystaniem Tokena RSA zostanie zablokowana.

 

Środki dostępu w Internet Banking będą dostosowane do SCA zgodnie z poniższymi schematami:

 

 

 

 Opis szczegółowy schematów autentykacji oraz autoryzacji po dostosowaniu do SCA Opis szczegółowy schematów autentykacji oraz autoryzacji po dostosowaniu do SCA

 

Corporate Internet Banking – zmiany w bankowości w obrębie stosowania kart mikroprocesorowych

 

Dla klientów bankowości internetowej Corporate Internet Banking, korzystających obecnie z metody autoryzacji Kartą mikroprocesorową, po uruchomieniu mechanizmów silnego uwierzytelniania klienta (SCA) – po dniu 13 września 2019, ulegnie zmianie schemat logowania oraz autoryzacji.

 

CIB – zmiany w bankowości w obrębie stosowania kart mikroprocesorowych CIB – zmiany w bankowości w obrębie stosowania kart mikroprocesorowychInternet Banking - funkcjonalności systemu CBP

 

System umożliwia dostęp do najważniejszych informacji o posiadanych rachunkach, kredytach i lokatach oraz wykonywanie przelewów krajowych. Umożliwia płynne przełączanie pomiędzy kontami (firmowym/osobistym) bez konieczności ponownego logowania. Dostęp do usług realizowany jest w formie miniaplikacji.


Usługi oferowane przez system:

 

RACHUNKI

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
 • przeglądanie listy rachunków,
 • przeglądanie szczegółów rachunku,
 • ustawienie nazwy własnej rachunku,
 • przeglądanie historii zbiorczej rachunków i historii wybranego rachunku,
 • przeglądanie blokad na rachunku,
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
 • przeglądanie wyciągów oraz eksport wyciągów w wybranym formacie,
 • drukowanie potwierdzenia zrealizowanych transakcji,

PRZELEWY

 • wykonywanie przelewów zwykłych i podatkowych, przelewów VAT,
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
 • anulowanie przelewu odroczonego,
 • tworzenie przelewów cyklicznych,
 • modyfikacja zlecenia stałego,
 • tworzenie szablonów przelewów zwykłych i podatkowych,
 • tworzenie szablonów do odbiorców zaufanych, pozwalających pominąć każdorazową autoryzację przelewów,
 • składanie zleceń do koszyka przelewów,
 • przeglądanie przelewów (aktywnych/odrzuconych/anulowanych/zrealizowanych), widoczne są wszystkie przelewy jednorazowe oczekujące na realizację, w tym przelewy zwykłe, podatkowe, na rachunek własny, oraz przelewy cykliczne (realizacje zleceń stałych),
 • ustalenie kwoty granicznej przelewu (limit jednorazowy/dzienny),
 • weryfikacja wymagalności podpisów w zależności od zdefiniowanych schematów akceptacji (wielopodpis),

POWIADOMIENIA (SMS/PUSH)

 • automatyczne powiadomienia o saldzie rachunku bieżącego,
 • powiadomienia o zrealizowaniu przelewu powyżej kwoty granicznej,
 • powiadomienia o odrzuceniu przelewu,
 • powiadomienia o zmianie salda powyżej kwoty granicznej,
 • powiadomienia o wystąpieniu debetu,
 • powiadomienia o zalogowaniu,

WIADOMOŚCI

 • dostęp do wiadomości przesyłanych przez Bank oraz powiadomień systemowych związanych z odrzuceniem dyspozycji z rachunków,
 • przeglądanie wszystkich wiadomości i powiadomień systemowych,
 • przeglądanie szczegółów wiadomości,
 • usuwanie wiadomości i powiadomień systemowych,

TERMINARZ

 • przeglądanie skróconego terminarza wydarzeń,
 • przeglądanie terminarza wydarzeń,
 • przeglądanie listy wydarzeń z wybranego dnia,
 • przeglądanie szczegółów wydarzenia,
 • zarejestrowanie wydarzenia własnego,
 • modyfikacja danych wydarzenia,
 • usunięcie wydarzenia z terminarza,

PRZEPŁYWY

 • przeglądanie informacji na temat miesięcznego bilansu przepływów środków na rachunkach,
 • przeglądanie listy przepływów,
 • przeglądanie informacji szczegółowych o przepływach w miesiącu,
 • konfiguracja przepływów,

USTAWIENIA

 • konfiguracja dostępu do aplikacji, możliwe jest określenie adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp na konto danego użytkownika do aplikacji,
 • zmiana hasła dostępu,
 • zmian PIN, lub dodanie/usunięcie urządzenia autoryzującego,
 • zmiana hasła telefonicznego (służącego do blokowania i odblokowywania dostępu).

 

          

 


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.